Ценоразпис на услугите

ВИД УСЛУГА ЛЕВА
1 Първичен преглед при специалист 45,00
2 Вторичен преглед при специалист 25,00
3 Медицински удостоверения
      – Ученици 10,00
      – Студенти 25,00
      – Работа 25,00
      – Любител шофьор кат. В 25,00
      – Любител шофьор кат. В – първоначален 35,00
      – Шофьор професионален 35,00
      – Шофьор професионален без заключение 25,00
      – Граждански брак + отслабване 40,00
      – Граждански брак чужди граждани + отслабване 60,00
      – Работа в чужбина + предаване 60,00
      – Българско гражданство + предаване 52,00
      – Осиновяване 60,00
      – Преглед от Очен лекар за Медицинско удостоверение 12,00
 4 Издаване на болничен лист от Обща ЛКК 16,00
 5 Издаване на болничен лист от специализирана ЛКК 9,00
 6  Мускулна или подкожна манипулация 5,00
 7  Венозна манипулация 8,00
 8  Издаване на болничен лист на частен пациент 30,00
 9 Ехография на коремни органи 30,00
 10  Ехография на млечни жлези 25,00
 11  Ехография на бъбреци и простата 25,00
 12 Ехография на щитовидна жлеза 25,00
 13  Измерване на артериално налягане 3,00
 14  ЕКГ с 12 ограждания 8,00
 15 Аудиометрия 25,00
16 Промивка на уши 20,00
17 Стерилна превръзка – първична 10,00
18 Стерилна превръзка – вторична 8,00
19  Сваляне на конци и превръзка 13,00
20 Изваждане на кърлеж и обработка рана 15,00
21 Параметрия 20,00
22 Измерване на очно налягане 8,00
23 Такса лаборатория 3,00
24 Лична амбулаторна карта 1,00
25 Индивидуална инхалация 7,00
26 Аналитична гимнастика 10,00
27 Лечебна гимнастика със специализирани методики 10,00
28 Частична лечебна физкултура 10,00
29 Екстензионална терапия 12,00
30 Лечение с УВЧ и МВТ на едно поле 10,00
31 Лечение с УВЧ и МВТ на повече полета / две / 14,00
32 Процедури с нискочестотни токови и средночестотни и електрофореза 8,00
33 Електростимулация на паретични и хипотрофични мукули 15,00
34 Процедури с токове на Дарсонвал – едно поле 10,00
35 Ултразвук – едно поле 10,00
36 Ултразвук на повече полета – за всяко поле 7,00
37 Ултразвук под вода 4,00
38 Криоелектрофореза 10,00
39 Обслужване със “Солукс”, УВЛ 7,00
40 Снемане и отчитане на бмиодоза 5,00
41 Лазертерапия 10,00
42 Криотерапия 10,00
43 Комплекс процедури за 10 дни – 3 реда дневно 150,00
44 Комплекс процедури за 10 дни – 2 процедури дневно 100,00
45 Комплекс процедури за 10 дни – 2 електропроцедури + ЛФК 120,00