Количествени тестове за вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2

В Лабораторията на ДКЦ 3 ЕООД-София се извършват  Количествени тестове за вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2.

Стойности над 150 BAU/ml се признават за издаване на  Зелен  сертификат с валидност до 90дни, съгласно Наредбата на МЗ.

Цена 25.00 лв.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>