Monthly Archives November 2021

Количествени тестове за вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2

В Лабораторията на ДКЦ 3 ЕООД-София се извършват  Количествени тестове за вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2.

Стойности над 150 BAU/ml се признават за издаване на  Зелен  сертификат с валидност до 90дни, съгласно Наредбата на МЗ.

Цена 25.00 лв.

Read More